ENERGETICKÁ EXPERTÍZA
A PROJEKCE

nízkoenergetické domy
revitazizace
dotace
pasivní domy

PENB:

Podle novely zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, která byla schválena poslaneckou sněmovnou v září 2012, bude nutnost mít od 1. ledna 2013 zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje nebo nákupu. PENB informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok a GJ). V celkové spotřebě je zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu, ale i spotřeba energie za chlazení, přípravu teplé vody, nucené větrání, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých energetických systémů.

Stavby, které musí mít PENB:

Veškeré novostavby. V tomto případě se průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vystavuje ve fázi projektu. 

Průkaz energetické náročnosti budov, musí být při větší úpravě již dokončené stavby. Větší úpravou se rozumí změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy, tedy např. při zateplení budovy.

Stavby, které průkaz budou muset mít:

Od 1.1. 2013 – při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu) a při pronájmu domu.
Od 1.7. 2013 – budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500m2.
Od 1.1. 2015 – stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než
                      1500m2.
Od 1.7. 2015 – budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250m2.
Od 1.1. 2016 – při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních bytů.
Od 1.1. 2017 – stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 
                      1000m2.
Od 1.1. 2019 – stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 
                      1000m2.

Stavby, které průkaz nepotřebují:

Budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50m2; budovy, které jsou kulturní památkou; místa pro bohoslužby a pro náboženské účely; stavby pro rodinou rekreaci, průmyslové a výrobní provozy, dilenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700GJ za rok.

Nová podoba PENB: